Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 1 Year ago Statistics 1 Member
327 Pageviews3 Watchers

Gallery Folders

Featured
Karta postaci na doctora by XoXvAnanasemXoXv
Karta postaci na kompana by XoXvAnanasemXoXv
1th doctor
2th doctor
3th doctor
4th doctor
5th doctor
6th doctor
7th doctor
8th doctor
9th doctor
10th doctor
11th doctor
12th doctor
13th doctor
Tardis
KOmpani Companions

Favourites

This collection does not have any deviations yet!
PL:
Trzeba wypełnić ankiete:
Link do postaci: twojego kompana lub doctora oczywiście nie trzeba mieć żeby dostać się do grupy.
Czy jesteś fanem doctora: TAK/NIE
inne: jeśli chcesz coś dodać.

ENG:
You have to fill in the questionnaire:
Link to the form: your companion or doctorate course, you do not need to have to get to the group.
Are you a fan doctorate: YES / NO
other: if you want to add something.
More Journal Entries

WITAJ/WELCOME" />


PL
Dla wszystkich ludzi, którzy marzyli zostać kompanem/nką została stworzona ta grupa aby rysować swoją postać jako jeden z kompanów i tworzyć własną opowieść tworząc komiksy. Jeden z adminów (xoxvananasemxoxv) będzie tworzyć komiks o Doctorze dla tego będą konkursy aby akurat twój kompan tam się znalazł! Oczywiście niektórzy również marzyli o tym aby zostać samym Doctorem więc oczywiście będzie się stylizować swoją postać na Doctora!
rekrutacja: zamknięta
kompani: 0/20
Doctorzy: 0/13 (liczba doctorów będzie się zwiększać wraz z doctorem w serialu)

ENG
For all the people who dreamed to be a companion was created this group to draw his character as one of the companions and create your own story by creating comics one of the admins (xoxvananasemxoxv) will create a comic doctor for this will be competitions to just your companion there is found ! Of course, some also dreamed to be the doctor so of course will stylize your character on a doctor!
RECRUITMENT: Closed
companions: 0/20
Doctory: 0/13 (Doctor will increase with doctor in the series)

HOW-TO-JOIN-GROUP:
compansofdoctorwho.deviantart.…
HOW-TO-CREATE-COMPAN:
compansofdoctorwho.deviantart.…
TERMS-FOLDERS:
compansofdoctorwho.deviantart.…
RULES:
compansofdoctorwho.deviantart.…

Admins

Founder


:iconxlunarlovex:

Deviants

No deviants to display.

Comments


Add a Comment:
 
:icondookiestart:
DookieStart Featured By Owner May 24, 2016
nie jestem fanem ale moglbym dolaczyc? i co tu sie dzieje, znaczy o czym tu sie rysuje?
Reply
:iconxoxvananasemxoxv:
XoXvAnanasemXoXv Featured By Owner May 24, 2016
o doctorze ale jeszcze nie dodajemy membersów
Reply
:icondookiestart:
DookieStart Featured By Owner May 24, 2016
Ok ,
Reply